Meetinstructie rolluiken

Printervriendelijke versie

Montage op de muur
Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping op (advies 2x 5,5 cm). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op de muur meet u de hoogte tussen de muur en waterslag (vensterbank) + kapmaat + 3 cm.Voorbeeld: De hoogte tussen muur en waterslag is 175 cm. De kapmaat is 16,5 cm (zie tabel), dan wordt de totale hoogte
175+16,5+3=194,5 cm.
Let op: De maten in de tabel hebben betrekking op rolluikhoogten en niet op daghoogten. Bij grensgevallen zou de kast één maat groter uit kunnen komen. Bij een daghoogte van bijvoorbeeld 205 cm wordt de kapmaat geen 16,5 cm maar 18 cm. Dit geeft dan een totale rolluikhoogte van 205+18+3= 226 cm. De 3 cm extra wordt geadviseerd omdat de onderlat niet geheel in de bak verdwijnt in gesloten stand en om de geleiders iets onder de waterslag (vensterbank) te laten staan.

Montage op het kozijn
Meet de breedte van het kozijn op 2 plaatsen en trek van de kleinst gemeten maat 3 mm af. Voor de hoogte bij montage op het kozijn meet u op 2 plaatsen de (kleinst gemeten) hoogte minus 3 mm.Eigenlijk is plaatsing op het kozijn alleen mogelijk indien het kozijn van hout is. Let wel goed op of het raam nog wel naar buiten open kan. Indien er boven het openslaande raam niet genoeg ruimte is voor de kap, dan is alleen plaatsing op de muur nog mogelijk (zie hiervoor de instructies bij meten op de muur). Bij plaatsing op het kozijn is het mogelijk dat de bak van binnen zichtbaar is en dat eventuele naar buiten draaiende ramen niet meer geopend kunnen worden. NB: De onderlat steekt onder de bak uit! Bij kunststof of aluminium kozijnen raden wij aan uitsluitend producten met een motor te nemen.

Hoogte rolluik Kapmaat
tot 180 cm 15 cm
180 tot 220 cm 16,5 cm
220 tot 260 cm 18 cm
260 tot 300 cm 20,5 cm

BedieningsplaatsLet bij het maatnemen op onderstaande punten:
  • De opgegeven maat is altijd inclusief geleiders en kap
  • Vermeld eerst de totale breedte, dan totale hoogte.
  • Zijde van bedienen is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een binnenbediening.
  • Geef altijd aan of de bediening binnen of buiten moet komen. Indien u niets aangeeft gaan wij uit van een binnenbediening.
  • De bediening bevindt zich uiterst rechts of links van het rolluik. Let er bij een binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Hou daarbij rekening met bijv. de draaicirkel van een windwerkkastje, aanwezigheid van een stopcontakt bij een elektrische bediening, bereikbaarheid van de bediening etc.
  • Indien een rolluik gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt, dient te worden gecontroleerd of de bediening naar binnen geboord kan worden. Laat de bak eventueel iets zakken. Let op naar buitendraaiende ramen! Elk rolluik dient onderaan een afslag te hebben om de lamellen op te laten stapelen. Indien deze afslag niet aanwezig is in de vorm van een waterslag (vensterbank) dient u - tegen meerprijs - een valse vensterbank bij te bestellen.
De in deze flyer geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunt u aan deze flyer geen rechten ontlenen.