Meet-/besteladvies Screens

Printervriendelijke versie

Maatnemen op de muurMeet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping op (advies 2x 6 cm). Ondanks dat de geleiders 3 cm breed zijn, wordt 6 cm per zijde geadviseerd omdat tussen het doek en de geleider een kier van ± 12 mm bestaat (zijdelingse zoninval) en omdat bij minimale overlap het risico van scheuren van de stenen bestaat (bij bevestiging). Voor het bepalen van de hoogte meet u de hoogte tussen de muur en waterslag (vensterbank) + bakhoogte + 3 cm.
Voorbeeld: type 85 hoogte tussen muur en waterslag = 220 cm + 8,5 cm + 3 cm = 231,5 cm totale hoogte. De 3 cm extra wordt geadviseerd omdat de onderlat niet in de bak verdwijnt in gesloten stand en om de geleiders iets onder de waterslag te laten steken.

Maatnemen op het kozijnMeet de breedte van het kozijn op twee plaatsen en trek (van de kleinst gemeten maat) de door u gewenste speling af (advies: -3 mm). Voor het bepalen van de hoogte meet u de kozijnhoogte op twee plaatsen en trekt u (van de kleinst gemeten maat) de gewenste speling af (advies: -5 mm). Bij plaatsing op het kozijn is het mogelijk dat de bak van binnen zichtbaar is en dat eventuele naar buiten draaiende ramen niet meer geopend kunnen worden.
NB: De onderlat steekt onder de bak uit!
Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant. Deze is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een binnenbediening. Geef tevens aan of de bediening binnen of buiten is.

De in deze flyer geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunt u aan deze flyer geen rechten ontlenen.

Hoogte screen Kapmaat
tot 280 cm 8,5 cm
280 tot 300 cm 9,5 cm

BedieningsplaatsLet bij het maatnemen op onderstaande punten:
  • De opgegeven maat is altijd inclusief geleiders en bovenbak.
  • Vermeld eerst de totale breedte, dan totale hoogte.
  • Zijde van bedienen is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een binnenbediening.
  • Geef altijd aan of de bediening binnen of buiten moet komen. Indien u niets aangeeft gaan wij uit van een buitenbediening.
  • De bediening bevindt zich uiterst rechts of links van de screen. Let er bij een binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Hou daarbij rekening met bijv. de draaicirkel van een windwerkkastje, aanwezigheid van een stopcontact bij een elektrische bediening, bereikbaarheid van de bediening etc.
  • Indien een screen gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt, dient te worden gecontroleerd of de bediening naar binnen geboord kan worden. Laat de bak eventueel iets zakken. Let op naar buitendraaiende ramen!
Geleiders
De standaard geleiders zijn 3 cm breed. Tussen de geleider en het doek bestaat een kier van ± 12 mm. Bij een HTF met lip-geleider zal deze hier achter de overlapping vallen. Bij wind kan het doek voor deze overlapping komen en moet dan altijd handmatig naar achter gedrukt worden om scheuren van het doek bij omhooglaten te voorkomen. Pas HTF met lip-geleiders
daarom alleen toe bij montage begane grond en bediening buiten.

HTF STANDAARD

LHTF 60X30

HTF MET LIP

LHTF MET LIP